Acest site apartine Ema Confide srl

Str. Izvorul Muresului, nr. 1
Sector 4
040901 Bucuresti
Tel.:  +49 5223 / 77-0
Fax:  +49 5223 / 77-1414
E-Mail: office@mobila-ema.ro
Homepage: http://www. mobile-ema.ro
Registrul Comertului: J40/1206/2002
Cod de identificare fiscală
RO 14463676
Administrator: Ing. Florin Gabroveanu

În cazul trimiterilor (link-uri) către pagini de internet ale filialelor noastre sau ale terţilor, Ema Confide srl, nu îşi asuma nicio răspundere asupra conţinutului paginilor respective. Efectuând clic pe link ieşiţi din oferta de informaţii a Ema Confide srl. Pentru ofertele terţilor pot fi valabile prin urmare reglementări diferite.

Protecţia datelor pe paginile de internet ale Ema Confide srl

Prin această declaraţie dorim să vă informăm asupra modului în care utilizăm informaţiile pe care ni le puneţi la dispoziţie în mod expres. Atunci când dumneavoastră accesaţi paginile noastre de internet, noi primim date anonimizate, care nu fac referire în nici un caz la persoana Dvs.
Societatea Ema Confide srl pune un mare preţ pe protecţia datelor personale, iar la manipularea acestor date acţionează respectând cu stricteţe dispoziţiile legale în vigoare privind protecţia datelor.

Prelevarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobare
Datele cu caracter personal reprezintă toate informaţiile cu privire la identitatea Dvs., cum ar fi de exemplu numele, data naşterii, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon. Astfel de date sunt salvate de noi numai atunci când ele ne sunt puse la dispoziţie, de ex. atunci când comandaţi materiale informative sau ne adresaţi solicitări. Atunci când ne comunicaţi date despre Dvs., ne transmiteţi totodată aprobarea de salvare şi utilizare în sensul normelor de protecţie a datelor.

 

Utilizarea şi transmiterea datelor cu caracter personal, dreptul la informare, revocare
Ema Confide srl utilizează datele cu caracter personal transmise de Dvs. exclusiv în sensul întreţinerii relaţiei cu clienţii. În cadrul acestei relaţii are loc eventual salvarea datelor Dvs. cu caracter personal, prelucrarea acestora, pentru a putea veni astfel în întâmpinarea dorinţelor clienţilor noştri, pentru a ne îmbunătăţi produsele sau pentru a vă informa mai bine, precum şi pentru a favoriza o comunicare avantajoasă cu Dvs.. Datele Dvs. cu caracter personal nu sunt dezvăluite de către societate terţilor şi nici nu sunt făcute publice în alt mod. Angajaţii Ema Confide srl sunt obligaţi la păstrarea confidenţialităţii în acest sens.

Desigur, respectăm decizia Dvs. de a nu ne transmite datele Dumneavoastră cu caracter personal.În cazul în care doriţi să revocaţi datele Dvs. cu caracter personal, cu efect pe viitor, sau în cazul în care aveţi întrebări sau doriţi să aflaţi mai multe cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă şi ce date cu caracter personal referitoare la Dvs. au fost salvate de noi prin intermediul paginilor noastre de internet, puteţi afla aceste lucruri în orice moment contactând prin e-mail sau prin poştă reprezentantul nostru în materie de protecţie a datelor:

Ema Confide srl
în atenţia responsabilului cu protecţia datelor
Str. Izvorul Muresului, nr. 1
Sector 4
040901 Bucuresti
E-Mail: office@mobila-ema.ro

 

Siguranţă

Ema Confide srl ia măsurile necesare pentru a proteja datele Dvs. cu caracter personal împotriva manipulării, accesului neautorizat al terţilor, pierderii, distrugerii sau modificării cu respectarea dispoziţiilor legale cu privire la date valabile în Romania.

Link-uri

În măsura în care pe paginile noastre de internet se află link-uri către alţi furnizori, declaraţia noastră cu privire la protecţia datelor nu se extinde şi asupra acestor pagini. În cazul în care părăsiţi paginile de internet ale Ema Confide srl accesând un link, vă recomandăm să vă informaţi asupra declaraţiei cu privire la protecţia datelor dată de către terţii a căror pagină aţi accesat-o, înainte de a introduce acolo date cu caracter personal.

Condiţii de utilizare pentru paginile de internet ale Ema Confide srl

Drepturi de autor, mărci, logo-uri, brand-uri

Ema Confide srl îşi rezervă toate drepturile cu privire la conţinuturile (ca de ex. texte, imagini, grafică, fişiere, reprezentări grafice, dispuneri etc.) de pe paginile sale de internet. Protecţia oferită de legislaţia drepturilor de autor sau alte legi de protecţie asupra acestor conţinuturi este valabilă în special şi asupra bazelor de date şi a altor sisteme asemănătoare. Conţinuturile pot fi utilizate liber numai pentru apelarea conformă a acestora pe internet, în rest însă acestea nu pot fi multiplicate, transmise, reutilizate, distribuite, salvate, procesate sau utilizate în altă formă fără acordul nostru prealabil exprimat în scris.
Paginile noastre de internet pot conţine şi informaţii protejate de dreptul de autor al furnizorilor respectivelor conţinuturi.
Mărcile, logo-urile, brandurile, dotările produselor şi fotografiile prezente pe paginile noastre de internet sunt protejate pentru Ema Confide srl şi astfel nu pot fi utilizate în scop personal sau în alt mod.
Pentru utilizarea în scop publicitar pe pagina Dvs. de internet sunt permise doar logo-urile Ema Confide srl reprezentate pe pagina indicată mai jos:

Descărcare logo

Răspundere

Întreg conţinutul publicat pe paginile noastre de internet este verificat cu mare grijă. Cu toate acestea, nu ne asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea, integralitatea, actualitatea şi adecvarea pentru anumite scopuri de utilizare. Ema Confide srl vă pune la dispoziţie toate aceste informaţii şi conţinuturi fără nicio garanţie sau asigurare, fie aceasta expresă sau tacită. Ema Confide srl exclude orice răspundere pentru daune care apar direct sau indirect din utilizarea paginilor noastre de internet, cu excepţia cazului în care acestea sunt rezultatul unor acţiuni premeditate sau a neglijenţei manifestate de Ema Confide srl.

Link-uri (trimiteri pe paginile de internet ale terţilor)

În măsura în care de pe paginile noastre de internet puteţi accesa pagini de internet ale terţilor, prin intermediul link-urilor, vă atragem atenţia asupra faptului că nu avem nicio influenţă asupra modului de structurare a conţinutului acestor pagini ale terţilor şi nu putem să ne asumăm răspunderea asupra legalităţii, corectitudinii şi integralităţii acestora. Link-urile sunt o formă simplă de a oferi clienţilor noştri accesul la informaţii puse la dispoziţie de către terţi. Vă atragem atenţia în mod expres asupra faptului că nu ne asumăm conţinuturile puse la dispoziţie de către terţi pe paginile acestora de internet. De aceea se recomandă respectarea cu stricteţe a condiţiilor de utilizare, a indicaţiilor privind protecţia datelor şi a altor indicaţii juridice prezente pe respectivele pagini de internet ale terţilor.

Drept aplicabil, instanţa competentă

Prin vizitarea paginilor noastre de internet vă exprimaţi acordul cu privire la aplicabilitatea exclusivă a dreptului roman, cu excluderea regulilor de drept comercial ale Naţiunilor Unite (CISG) cu privire la eventualele litigii de orice natură între Dvs. şi Ema Confide srl. Instanţa competentă pentru orice litigii este Bucuresti, Romania.

Condiţiile generale de afaceri 

Condiţiile generale de colaborare valabile sunt disponibile pe paginile noastre de internet.